Contactează-ne
0

Despre prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

In data de 21 iulie 2019 a intrat in vigoare Legea 129 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea 129/2019 transpune:

    – Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015; şi

    – Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii 129/2019 se abroga:

    a)  Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;

    b) Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism;

    c) Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi.

Prin spălarea banilor se înţelege:

    a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

    b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

    c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracţiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

Prin finanţarea terorismului se înţelege colectarea sau punerea la dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenția de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste

Prin intrarea in vigoare a legii 129/2019 au fost aduse o serie de modificari fata de prevederile legii 656/2002 in ceea ce priveste:

 • categoriile de entitati raportoare si obligatiile care revin acestora;
 • asociaţiile şi fundaţiile;

De asemenea, au fost instituite obligatii pentru toate entitatile înregistrate în registrul comerțului, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat.

Printre modificarile referitoare la entitatile raportoare se numara:

 • includerea in categoria entitatilor raportoare a furnizorilor de servicii de jocuri de noroc ( in vechea lege se facea referire doar la cazinouri), experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, cenzorilor, persoanelor care acordă consultanţă financiară sau de afaceri, executorilor judecătoreşti.
 • inlocuirea sintagmei „alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri și/sau servicii […]” cu „alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti , bunuri sau prestează servicii […]” ;
 • modificarea limitei minime a plafonului de la care este obligatorie raportarea, respectiv de la 15.000 euro la 10.000 euro.

De asemenea, au fost operate modificari in ceea ce priveste masurile de cunoastere a clientelei, de identificare a beneficiarului/beneficiarilor reali, de raportare catre Oficiu.

Un alt aspect care trebuie avut in vedere este cel referitor la desemnarea persoanei cu responsabilităţi în aplicarea legii 129/2019. Spre deosebire de vechea lege, in actuala lege sunt prevazute o serie de masuri care au ca scop protejarea persoanei desemnate.

O alta modificare importanta adusa de legea 129/2019 se refera la obligativitatea entitatilor raportoare – in functie de dimensiunea şi natura activităţii acestora – ca, pe langa politicile şi normele interne, mecanismele de control intern şi procedurile de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, sa asigure o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor.

Comunicarea entitatilor raportoare cu Oficiul se realizeaza online, prin intermediul Sistemului electronic de transmisie date ( poate fi accesat aici )

In ceea ce priveste asociatiile si fundatiile:

 • acestea nu mai sunt nominalizate in cadrul entitatilor raportoare ( prevazute la art. 5 din Legea 129);
 • au fost aduse modificari OrdonanteiGuvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si au fost instituite obligatii suplimentare pentru persoanele care gestioneaza astfel de entitati.

Una din cele mai importante modificari aduse de Legea 129/2019 se refera la infiintare Registrului beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Aceasta prevedere a legii are impact asupra tuturor entitatilor înregistrate în registrul comerțului, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat.

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice se da, pe proprie răspundere, de catre reprezentantul legal al persoanei juridice si cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul acestora asupra persoanei juridice.

Declaraţia ( poate fi descarcata aici) se depune anual la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale. Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit. Declaraţia se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Totodata in lege este prevazut ca, in anumite conditii, nedepunerea declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice poate atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990.

Societatea noastră vă poate oferi asistență cu privire la conformarea la aceasta obligație legală. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta utilizand una din modalitatile de contact prezentate pe site-ul nostru.

ATENTIE!!!!!! 

Informaţiile prezentate mai sus reprezintă doar un rezumat al Legii 129/2019. Această informare legislativă nu este exhaustivă şi nu este destinată a fi utilizata drept consultanţă, fapt pentru care nu ne  asumăm răspunderea cu privire la acţiunile întreprinse de terţe părţi în legătură cu informaţiile prezentate în acest articol. Legea 129/2019 poate fi consultata pe site-ul O.N.P.C.S.B la sectiunea Legislatie

Related Posts

Impozitul pe clădiri în anul 2021

Stabilirea impozitului pe clădiri In perioada 01 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 se depun, la serviciul fiscal de la primării, rapoartele de evaluare pentru impozitare. In primul trimestru al...

Despre cum sa inițiezi o lege de modificare prin care … nu se modifică nimic!

In Monitorul Oficial nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 a fost publicata Legea 241 pentru modificarea alin. 1 al art. 459 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Prin introducerea acestei...

Despre impozitele si taxele locale

Anul 2021 vine cu o serie de schimbări in ceea ce privește impozitul pe clădirile cu destinație mixtă deținute de persoanele fizice si impozitul pe clădirile deținute de persoanele juridice....

Leave a Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare pe website-ul nostru, pentru afișa conținut și elemente personalizate, pentru a analiza traficul de pe website-ul nostru și pentru a înțelege de unde vin vizitatorii noștri. Puteți afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim sau le puteți opri în politica cookie-urilor.
AcceptPolitica Cookie-urilor

GDPR

 • CONFIDENȚIALITATEA TA
 • COOKIE-URI STRICT NECESARE
 • COOKIE-URI FUNCTIONALE
 • COOKIE-URI DE ANALIZĂ ȘI PERFORMANȚĂ
 • COOKIE-URI PENTRU MARKETING ȘI PUBLICITATE
 • MAI MULTE INFORMAȚII

CONFIDENȚIALITATEA TA

CONFIDENȚIALITATEA TA ESTE IMPORTANTĂ PENTRU NOI

Cookie-urile sunt fișiere text foarte mici ce sunt salvate în browser-ul tău atunci când vizitezi un website. Folosim cookie-uri pentru mai multe scopuri, dar și pentru a îți oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă (de exemplu, să reținem datele tale de logare în cont).

Îți poți modifica preferințele și poți refuza ca anumite tipuri de cookie-uri să nu fie salvate în browser în timp ce navigezi pe website-ul nostru. Deasemenea poți șterge cookie-urile salvate deja în browser, dar reține că este posibil să nu poți folosi anumite părți ale website-ul nostru în acest caz.

COOKIE-URI STRICT NECESARE

Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a putea beneficia de serviciile disponibile pe website-ul nostru.

Fără aceste cookie-uri nu poți folosi anumite funcționalități ale website-ului nostru.

COOKIE-URI FUNCTIONALE

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a-ți asigura o experiență personalizată pe website-ul nostru și pentru salvarea alegerilor pe care le faci când folosești website-ul nostru.

De exemplu, putem folosi cookie-uri funcționale pentru a salva preferințele tale legate de limba website-ului nostru sau datele de logare.

COOKIE-URI DE ANALIZĂ ȘI PERFORMANȚĂ

Acest tip de cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informații în vederea analizării traficului pe website-ul nostru și modul în care vizitatorii noștri folosesc website-ul.

De exemplu, aceste cookie-uri pot urmări cât timp petreci pe website sau paginile pe care le vizitezi, ceea ce ne ajută să înțelegem cum putem îmbunătăți website-ul pentru tine.

Informațiile astfel colectate nu identifică individual vizitatorii.

COOKIE-URI PENTRU MARKETING ȘI PUBLICITATE

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a-ți afișa reclame cât mai pe interesul tău, în funcție de obiceiurile tale de navigare.

Aceste cookie-uri, așa cum sunt afișate de furnizori noștri de conținut și/sau publicitate, pot combina informații de pe website-ul nostru cu alte informații pe care furnizori noștri le-au colectat în mod independent cu privire la activitatea ta în rețeaua lor de website-uri.

Dacă alegi să ștergi sau să dezactivezi aceste cookie-uri tot vei vedea reclame, dar se poate ca aceste reclame să nu fie relevante pentru tine.

MAI MULTE INFORMAȚII

Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră de cookie-uri și preferințele tale, te rugăm să ne contactezi.

Pentru a afla mai multe, te rugăm să citești Politica noastră de Cookie-uri.