Luni - Vineri : 09:00 - 17:00

Despre Noi

AMNIS AUDITEVAL SRL. este o societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate “Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal” – cod CAEN 6920.

Obiectivul Nostru

Obiectivul nostru este furnizarea de servicii de înaltă ținută profesională menite să sporească fiabilitatea informațiilor pregătite de clienții noștri în vederea utilizării lor de către investitori, creditori și alte părți interesate.

Servicii de auditare

Societatea noastră oferă clienților servicii de audit statutar si audit financiar efectuate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Comisia Europeană, precum si servicii de audit intern efectuate în conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern emise de Institutul Auditorilor Interni  (Standardele de Audit Intern).

Serviciile oferite de societatea noastră se adresează atât persoanelor juridice  care au obligativitatea efectuării auditului statutar si/sau auditului intern cat si persoanelor juridice care optează, in mod voluntar, pentru efectuarea auditului statutar/financiar si a auditului intern.

Pentru auditori financiari persoane fizice si firmele de audit financiar efectuam servicii de:

 • Evaluarea calităţii misiunii in conformitate cu Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC1) si ISA 220;
 • Revizuirea la cald a dosarului misiunii;
 • Întocmirea dosarelor de audit pe baza documentației misiunii;

Servicii de evaluare

Societatea noastră realizează rapoarte de evaluare în conformitate cu cerințele Standardelor de Evaluare adoptate de ANEVAR și Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator pentru:

 • apartamente, case și vile;
 • terenuri intravilane, extravilane, agricole atât libere cât și construite;
 • spații de birouri, spații comerciale, spații de producție și depozitare, construcții industriale, hoteluri și pensiuni, construcții speciale, etc..

Rapoartele de evaluare sunt realizate pentru scopuri diverse:

 • Evaluare pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor
 • Evaluare pentru vânzare/ cumpărare
 • Evaluare pentru garantare împrumuturi
 • Evaluare pentru raportare financiar-contabilă
 • Evaluare pentru lichidare
 • Evaluare pentru rezolvarea litigiilor