Luni - Vineri : 09:00 - 17:00

Despre prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
In data de 21 iulie 2019 a intrat in vigoare Legea 129 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Legea 129/2019 transpune:     – Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în...
Read More →

Auditul fondurilor europene

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Auditul financiar independent al proiectelor nu mai este o obligatie contractuala ce revine beneficiarilor de finantare in cadrul programelor operationale sustinute din fondurile structurale si de coeziune europene, in baza contractelor de finantare pe care acestia le-au incheiat cu autoritatile de management (AM) sau organismele intermediare (OI) ale acestor programe. Totusi, la majoritatea programelor operationale...
Read More →

Despre obligativitatea organizarii auditului intern

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Organizarea activitatii de audit intern este prevazuta de: Legea 162/2017 privind auditul statutar; Legea 31/1990 – legea societatilor; OUG 75/1999 – privind activitatea de audit financiar Ordine si Norme emise de B.N.R si A.S.F. aplicabile entitatilor reglementare de acestea Ce reprezinta auditul intern? Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă și de consiliere,...
Read More →

Despre obligativitatea organizarii auditului financiar/statutar

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Organizarea activitatii de audit financiar/statutar este prevazuta de: Legea 31/1990 – legea societatilor; Legea 162/2017 privind auditul statutar; Legea 82/1991 – Legea contabilitatii OMFP 1802/2014; OMFP 2844/2016; Ordine si Norme emise de B.N.R si A.S.F. aplicabile entitatilor reglementare de acestea Ce reprezinta: Auditul statutar? Audit statutar înseamnă un audit al situaţiilor financiare anuale individuale sau...
Read More →

Evaluarea pentru raportare financiara

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Persoanele juridice care au in patrimoniu mijloace fixe (constructii, terenuri, etc.) si au ales ca si metoda de evaluare la data bilantului valoarea reevaluata ( valoarea justa la data reevaluarii ), in functie de cadrul de raportare financiara aplicabil, trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: a. OMFP 1802/2014: 102. – Reevaluarea imobilizărilor corporale se face...
Read More →

Ce trebuie sa stiti despre Evaluarea pentru impozitare a clădirilor

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories
Stabilirea impozitului pe cladiri  Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire – denumit impozit pe clădiri, cu exceptia persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 456 din Legea 227/2015 –Codul Fiscal. Conform Codului fiscal, impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de proprietar si destinația cladirii, respectiv: cladiri rezidentiale...
Read More →